За нас

Маркетинг философия

Отношението на компанията към себе си, определяне на нейната мисия и желание за позиция на пазара. Отношението към останалите участници на пaзара и най-вече клиентите, както и към конкурентите – това е нашата философия за маркетинг.

Административна помощ

Голям стрес предизвиква сблъсъка с администрацията на чужда държава, особенно ако не знаете езика. Именно този стрес избягват нашите клиенти. Ние сме непрекъснато до вас – при издаването на данъчен номер, откриване на банкова сметка, попълване на формуляри и др.

Индивидуално отношение

Всеки наш клиент е уникален, неповторим. Това е и предизвикателството на нашият екип – да усетим вашите желания, мечти, за да ви предложим имоти най-близки до вас. Ние ценим вашето време – доверете ни се!

Compare