Данъци в Гърция

Данъци върху недвижимите имоти в Гърция. Настоящо състояние.

Както знаете, през последните години Гърция изпитва сериозни финансови затруднения. Едно от условията за подпомагане на гръцката икономика от страна на Европейския съюз стана данъчната реформа, включително, възможността за закупуване и притежаване на недвижими имоти от чужденци.

На 1 януари 2014 г. в Гърция влязоха в сила редица промени в данъчното законодателство. Целта им е да стимулират инвестициите в недвижими имоти в страната, която все още е в затруднено икономическо положение. По принцип може да се каже, че данъците върху закупуването и притежаването на недвижими имоти са станали по-удобни за изчисляване и размерът на данъчните плащания е намалял значително. Има обаче някои особености на отделните данъци.

Данък върху покупката на недвижими имоти

Преди въвеждането на новото законодателство размерът на данъка върху покупката на недвижими имоти е бил 8% за закупуване на до 20 000 евро и 10% за закупуване на недвижими имоти на стойност над 20 000 евро. Според новото законодателство размерът на данъка върху покупката вече е 3% за всеки вид недвижим имот, независимо от стойността на обекта. Таксата за покупка се заплаща при подписване на нотариалния договор за покупко-продажба за прехвърляне на правото на собственост върху обект на недвижим имот на друго лице.

  Данък върху имуществото

Годишният данък върху собствеността на недвижими имоти в Гърция се отнася за физически и юридически лица. Данъкът се изчислява на обективна стойност, която се определя от данъчната инспекция всяка година на 1 януари. С въвеждането на новия закон от 1 януари 2014 г. в Гърция има плосък данък върху недвижимите имоти, който замени стария данък, въведен през октомври 2011 г., по-известен като “хараци”. Единният данък се прилага за всички видове недвижими имоти. Той се изчислява поотделно за всеки конкретен обект и зависи от много параметри – вида на обекта, неговата площ, местоположение, вид на ползване, възраст на сградата и др.

Сега, за разлика от “Хараци”, единният данък не се плаща заедно с сметката за електричество, а  с отделна разписка на данъчната служба с възможност да се изплати изцяло или на равни вноски в продължение на 5 месеца. След въвеждането на промените размерът на годишния данък върху недвижимите имоти е намалял значително. Един пример: Вила в крайградки район на Халкидики с площ 50 м2 и двор 450 м2 дължи ежегоден данък около 130€.

В допълнение към общия данък върху недвижимите имоти, в Гърция има и местен данък върху собствеността, който се плаща от собственика на общините. Размерът на данъка варира между 0.025% и 0.035% от стойността на имота и се заплаща  заедно със сметката за електроенергия.

Прогресивен данък

В Гърция от 1 януари 2014 г. има и допълнителен данък върху собствениците на имоти с обща стойност (ако имате няколко недвижими имоти или скъпи недвижими имоти) повече от 300 000 евро. Размерът му зависи от стойността на обекта и варира от 0.1%  до 1% от стойността(за обекти на стойност над 1 милион евро) годишно.

Данък върху земя

През януари 2014 г. за пръв път в Гърция бе въведен данък върху земята. Дотогава земите не са облагани и представляват отделен интерес за инвеститорите. Размерът на данъка върху парцелите варира от 0,003 до 9 евро на квадратен м2. в зависимост от цената на имота.

Легализация на незаконно построени помещения

Законът за легализиране на незаконно построени сгради в Гърция, функционира от септември 2011 г. и позволи от една страна, да се легализират всички незаконно построени жилища и битови помещения, които се използват за живеене, като плащат глоби до данъчната служба. От друга страна, той задължава новите собственици да купуват къщи с напълно легализирано жилищно пространство. Данъчната система като цяло  предоставя допълнителни приходи от облагаеми недвижими имоти. Нужна е много щателна проверка на всеки имот преди закупуването му, защото според закона можете да станете собственици на терени с идеални части, но в последствие не можете да правите никакви промени, вкл. и строежи.

Данък върху капиталовите печалби

Друга промяна в законодателството  в Гърция е данъкът върху печалбата от продажба на недвижими имоти, анулиран през 2008 г., и влязъл в сила отново. Данъка е 15% от увеличението на стойността и се изчислява от разликата между покупната цена и продажната цена на имота без ограничение на давността и метода на придобиване. Данъкът е валиден за продажби, сключени след 01.01.2014 г. Сумите за изчисленията се взимат от съответните договори за промяна на собствеността върху имота. Сумата за данъчно облагане се намалява с процента на инфлацията. Освен това се прилага коефициент на намаление до 40%, в зависимост от времето на собственост на имота преди продажбата. Сега има големи дискусии около този данък, главно във връзка с всички трудности при оценката на стойността на обекта. Има обаче надежда, че данъчната тежест за продавача ще бъде намалена, в противен случай той няма да има полза да посочи в договора реалната продажна стойност на обекта.

Данък върху доходите от наем

Гръцкото правителство провежда целенасочена политика за привличане на туристи чрез подобряване на инфраструктурата и премахване на сивият сектор в туризма. Така, че от януари 2014 г. в Гърция данъкът върху доходите от наеми е регистриран като отделен данък. В момента неговият размер е 15% за доход до 12 000 евро и 35% над тази сума (изчислена от разликата между общия приход от наеми минус 12 000 евро). Например: имате годишен доход от наеми 20 000 евро. Ще платите за 12 000 евро 15% данък, + за 8 000 евро 35%. Регистрирането на къща или апартамент за отдаване под наем през сезона е сравнително лесно и се извършва в местната община.

Данък върху доходите

Чужденците, които не пребивават на територията на Гърция, са задължени да плащат данък върху всички видове доходи, получени в Гърция. Съпрузите се облагат индивидуално.
Данъкът върху доходите обхваща доходите от работа, доходите от свободна дейност и доходите от инвестиции. Разходите, свързани с получаването на приходи, се приспадат от данъчната основа: 40% за разходи и 10% за амортизация.

 
 
Красимир Иванов
amikapartments.com
 
 
 

Хареса ли ви информацията? Споделете я!