Парцела позволява допълнително застрояване|Разтояние до морето над 500м

Compare