Парцела позволява допълнително застрояване|Разтояние до морето до 100м

Compare